پرفروش ترین محصولات

پودر قارچ گانودرما

تومان55,000تومان950,000

قارچ شیتاکه خشک

تومان60,000تومان180,000

قارچ گانودرما خشک

تومان50,000تومان950,000

پودر قارچ شیتاکه

تومان65,000تومان195,000

پودر قارچ دم بوقلمون

تومان85,000تومان850,000

ماشمیکس

تومان110,000تومان1,100,000

قارچ شاه صدف اسلایس

تومان45,000تومان450,000

قارچ دم بوقلمون خشک

تومان80,000تومان800,000
مطالب خواندنی در مورد قارچ ها