خواص قارچ ها, دانستنی ها, مقالات علمی

محافظت از کبد با کمک قارچ گانودرما

مقاله علمی : محافظت از کبد با کمک قارچ گانودرما

این مقاله اثر محافظتی قارچ گانودرما روی کبد و مکانیزم های بیوشیمیایی آن را بررسی میکند. مطالعات اولیه نشان داده است که عصاره گانودرما که عمدتا حاوی پلی ساکارید یا تریترپروئید هستند، می تواند کبد را در برابر آسیب های ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی (مانند CCl4) یا Bacillus Calmette-Guerin (BCG) و لیپوپلی ساکارید (LPS) محافظت کند. در آزمایشی روی پرندگان نشان داده شد که عصاره گانودرما تاثیر ضد ویروس هپاتیت بی را نشان داد. در مطالعه ای در گروه ما نشان داده شد که عصاره گانودرما به مدت 12 هفته بطور معنی داری باعث کاهش میزان آنتی ژن هپاتیت B (HbeAg) و HBV در 25٪ (52/13) بیمار مبتلا به HB می شود. مکانیزم های اثر محافظتی گنودرما روی کبد تا حد زیادی مشخص نیست، اما چندین مسیر بیوشیمیایی بالقوه دخیل شناسایی شده اند. به عنوان مثال، اثر حفاظتی گنودرما روی کبد را می توان به فعالیت آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال های آزاد، مهار بتا گلوکورونیداز، تنظیم تولید اکسید نیتریک، تنظیم آنزیم های فاز I و II کبدی، فعالیت ضد فیبروتیک و ضد ویروسی، حفظ کلسیم هپاتوسلولار هومئوستاز و تقویت سیستم ایمنی نسبت داد

شما می توانید مطالب زیر را نیز مطالعه کنید 

ده دلیل برای اینکه گانودرما داروی جاودانگی است

 تاثیر قارچ گانودرما روی دیابت

خواص قارچ شیتاکه

تاثیر قارچ گانودرما روی بیماری پارکینسون

همچنین برای خرید قارچ گنودرما می توانید اینجا کلیک کنید

Protective Effect of Ganoderma (a Mushroom with Medicinal Properties) Against Various Liver Injuries
Abstract
Medicinal plants represent one approach in the management of liver injuries due to various factors such as infection, toxification, and immune damage in Oriental society. One of these plants, Ganoderma (Ling Zhi, Reishi mushroom; Aphyllophoromycetideae), has been widely used for the treatment of hepatopathy of various etiologies. This article highlights the hepatoprotective activity of Ganoderma mushroom, with an emphasis on the possible biochemical mechanisms. Preclinical studies demonstrated that Ganoderma extracts, which mainly contain polysaccharides or triterpenoids, protected the liver against injury caused by exposure to toxic chemicals (e.g., CCl4) or Bacillus Calmette-Guerin (BCG) plus lipopolysaccharide (LPS). Interestingly, Ganoderma extracts showed antihepatitis B virus (HBV) in a duckling model. A randomized placebo-controlled clinical trial by our group showed that treatment with Ganoderma polysaccharides for 12 weeks significantly decreased hepatitis B e antigen (HbeAg) and HBV DNA levels in 25% (13/52) patients with HB. The underlying mechanisms for the hepatoprotective effects of Ganoderma are largely unclear, but several potential biochemical pathways have been implicated. For example, the hepatoprotective effect of Ganoderma has been ascribed to its antioxidant and radical-scavenging activity, inhibition of β-glucuronidase, modulation of nitric oxide production, modulation of hepatic phase I and II enzymes, antifibrotic and antiviral activity, maintenance of hepatocellular calcium homeostasis, and immunomodulating effect. Given that Ganoderma has shown promising efficacy and was well tolerated for the management of various hepatic injuries, further studies are needed to explore the kinetics and mechanisms of action of Ganoderma constituents with hepatoprotective activity.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/FRI-200040586?src=recsys&journalCode=lfri20

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *